Հաշվարկել եկամուտը

Մուտք գործել →

Մուտք գործել →

Մուտք գործել →

ՄԵՆՔ ՕԳՆՈՒՄ ԵՆՔ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻՆ
ՎԱՍՏԱԿԵԼ ՄԻՆՉԵՎ

25%

ՄԵՆՔ ՕԳՆՈՒՄ ԵՆՔ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻՆ
ՎԱՍՏԱԿԵԼ ՄԻՆՉԵՎ

ՄԵՆՔ ՕԳՆՈՒՄ ԵՆՔ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻՆ
ՎԱՍՏԱԿԵԼ ՄԻՆՉԵՎ

Որպես անշարժ գույքերի կառավարման տեխնոլոգիական ընկերություն, առաջարկում ենք լիարժեք աջակցություն Ձեր բնակարանի կահավորման, նախապատրաստման և կարճաժմկետ վարձակալության հարցում։

Որպես անշարժ գույքերի կառավարման տեխնոլոգիական ընկերություն, առաջարկում ենք լիարժեք աջակցություն Ձեր բնակարանի կահավորման, նախապատրաստման և կարճաժմկետ վարձակալության հարցում։

Որպես անշարժ գույքերի կառավարման տեխնոլոգիական ընկերություն, առաջարկում ենք լիարժեք աջակցություն Ձեր բնակարանի կահավորման, նախապատրաստման և կարճաժմկետ վարձակալության հարցում։

Որպես անշարժ գույքերի կառավարման տեխնոլոգիական ընկերություն, առաջարկում ենք լիարժեք աջակցություն Ձեր բնակարանի կահավորման, նախապատրաստման և կարճաժմկետ վարձակալության հարցում։

25%

ՄԵՆՔ

ՕԳՆՈՒՄ ԵՆՔ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻՆ
ՎԱՍՏԱԿԵԼ ՄԻՆՉԵՎ

25%

25%

Որպես անշարժ գույքերի կառավարման տեխնոլոգիական ընկերություն, առաջարկում ենք լիարժեք աջակցություն Ձեր բնակարանի կահավորման, նախապատրաստման և կարճաժմկետ վարձակալության հարցում։

Հաշվարկել եկամուտը

ՄԵՆՔ ՕԳՆՈՒՄ ԵՆՔ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻՆ
ՎԱՍՏԱԿԵԼ

ՄԻՆՉԵՎ 25%

ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԵԿԱՄՈՒՏԸ 25%-ՈՎ ՄԵԶ ՀԵՏ

ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԵԿԱՄՈՒՏԸ 25%-ՈՎ ՄԵԶ ՀԵՏ

Երկարաժամկետ

Երկարաժամկետ

5%

տարեկան եկամուտ

տարեկան

եկամուտ

ամսական պահանջվող

ամսական

պահանջվող

Առանց սթրես

Առանց սթրես

Պասիվ եկամուտ

Պասիվ եկամուտ

Ցածր եկամուտ

Ցածր եկամուտ

Կարճաժամկետ՝ առանց ուղղեկցման

Կարճաժամկետ՝ առանց ուղղեկցման

10%

տարեկան եկամուտ

տարեկան

եկամուտ

40ժ

ամսական պահանջվող

ամսական

պահանջվող

Ակտիվ ներդրում 

Ակտիվ ներդրում 

Բարձր եկամուտ

Բարձր եկամուտ

Սթրես

Սթրես

Բարձր ծանրաբեռնվածություն

Բարձր ծանրաբեռնվածություն

Keygo

Keygo-ի կողմից

Կարճաժամկետ ուղեկցությամբ

Կարճաժամկետ ուղեկցությամբ

10%

տարեկան եկամուտ

տարեկան

եկամուտ

ամսական պահանջվող

ամսական

պահանջվող

Բարձր եկամուտ

Բարձր եկամուտ

Առանց սթրես

Առանց սթրես

Մենք ենք զբաղվում կահավորմամբ ու մաքրությամբ

Մենք ենք զբաղվում կահավորմամբ ու մաքրությամբ

Մենք ենք զբաղվում կահավորմամբ ու մաքրությամբ

Մենք ենք զբաղվում կահավորմամբ ու մաքրությամբ

Երաշխավորված վճար, որը հավասար է երկարաժամկետ վարձակալության

Երաշխավորված վճար, որը հավասար է երկարաժամկետ վարձակալության

ՀԱՇՎԱՐԿԵԼ ԵԿԱՄՈՒՏԸ

Երկարաժամկետ

5%

տարեկան

եկամուտ

ամսական

պահանջվող

Առանց սթրես

Պասիվ եկամուտ

Ցածր եկամուտ

Կարճաժամկետ՝ առանց ուղղեկցման

10%

տարեկան

եկամուտ

40ժ

ամսական

պահանջվող

Ակտիվ ներդրում 

Բարձր եկամուտ

Սթրես

Բարձր ծանրաբեռնվածություն

Keygo

Keygo-ի կողմից

Կարճաժամկետ ուղեկցությամբ

10%

տարեկան եկամուտ

ամսական պահանջվող

Բարձր եկամուտ

Առանց սթրես

Մենք ենք զբաղվում կահավորմամբ ու մաքրությամբ

Մենք ենք զբաղվում կահավորմամբ ու մաքրությամբ

Երաշխավորված վճար, որը հավասար է երկարաժամկետ վարձակալության

ՀԱՇՎԱՐԿԵԼ ԵԿԱՄՈՒՏԸ

Երկարաժամկետ

5%

տարեկան եկամուտ

ամսական պահանջվող

Առանց սթրես

Պասիվ եկամուտ

Ցածր եկամուտ

Կարճաժամկետ՝ առանց ուղղեկցման

10%

տարեկան եկամուտ

40ժ

ամսական պահանջվող

Ակտիվ ներդրում 

Բարձր եկամուտ

Սթրես

Բարձր ծանրաբեռնվածություն

Keygo

Keygo-ի կողմից

Կարճաժամկետ ուղեկցությամբ

10%

տարեկան եկամուտ

ամսական պահանջվող

Բարձր եկամուտ

Առանց սթրես

Մենք ենք զբաղվում կահավորմամբ ու մաքրությամբ

Մենք ենք զբաղվում կահավորմամբ ու մաքրությամբ

Երաշխավորված վճար, որը հավասար է երկարաժամկետ վարձակալության

ՀԱՇՎԱՐԿԵԼ ԵԿԱՄՈՒՏԸ

ԻՆՉՊԵՍ Է ԱՇԽԱՏՈՒՄ

Դուք ուղարկում եք հարցում, և մենք հաշվարկում ենք ձեր մոտավոր եկամուտը

Ստուգում ենք ձեր գույքը, կնքում ենք պայմանագիր, գնում ենք բոլոր անհրաժեշտ իրերը, պատրաստում լուսանկարներ և սկսում ենք ընդունել հյուրերին

Ստուգում ենք ձեր գույքը, կնքում ենք պայմանագիր, գնում ենք բոլոր անհրաժեշտ իրերը, պատրաստում լուսանկարներ և սկսում ենք ընդունել հյուրերին

Ստուգում ենք ձեր գույքը, կնքում ենք պայմանագիր, գնում ենք բոլոր անհրաժեշտ իրերը, պատրաստում լուսանկարներ և սկսում ենք ընդունել հյուրերին

Ստուգում ենք ձեր գույքը, կնքում ենք պայմանագիր, գնում ենք բոլոր անհրաժեշտ իրերը, պատրաստում լուսանկարներ և սկսում ենք ընդունել հյուրերին

Ձեր իսկ անձնական հաշվում ինքներդ կարող եք ստուգել հյուրերի քանակը, սակագները և ընթացիկ ամսվա եկամուտը

01

02

03

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Նախապատրաստել տարածքը վարձակալության համար

Նախապատրաստել տարածքը վարձակալության համար

Մեր դիզայները կկազմի գնումների ցանկ ՝ ինտերիերի և անհրաժեշտ իրերի համար (սպասք, սրբիչներ, անկողնային պարագաներ), որոնք մենք ձեռք կբերենք, ու կկազմակերպենք դրանց առաքումը: Մեր նպատակն է հյուրերին մատուցել հինգ աստղանի հյուրանոցը գերազանցող կեցություն:

Մեր դիզայները կկազմի գնումների ցանկ ՝ ինտերիերի և անհրաժեշտ իրերի համար (սպասք, սրբիչներ, անկողնային պարագաներ), որոնք մենք ձեռք կբերենք, ու կկազմակերպենք դրանց առաքումը: Մեր նպատակն է հյուրերին մատուցել հինգ աստղանի հյուրանոցը գերազանցող կեցություն:

Լուսանկարում և քոփիրայթինգ

Լուսանկարում և քոփիրայթինգ

Լավագույն լուսանկարիչների և քոփիրայթերների մեր թիմը կստեղծի շլացուցիչ պատկերներ և կկազմի Ձեր բնակարանի համառոտ նկարագրությունը ՝ մրցակցության մեջ առանձնանալու և հյուրերի ավելի մեծ քանակ թիրախավորելու համար

Լավագույն լուսանկարիչների և քոփիրայթերների մեր թիմը կստեղծի շլացուցիչ պատկերներ և կկազմի Ձեր բնակարանի համառոտ նկարագրությունը ՝ մրցակցության մեջ առանձնանալու և հյուրերի ավելի մեծ քանակ թիրախավորելու համար

Ձեր գույքի տեսանելիությունը գործընկեր հարթակներում

Ձեր գույքի տեսանելիությունը գործընկեր հարթակներում

Որպես սուպեր հոստինգ և կարճաժամկետ վարձակալության բոլոր ծառայությունների պաշտոնական գործընկեր, մենք ունենք եզակի առավելություն այլ լիստինգների նկատմամբ:

Որպես սուպեր հոստինգ և կարճաժամկետ վարձակալության բոլոր ծառայությունների պաշտոնական գործընկեր, մենք ունենք եզակի առավելություն այլ լիստինգների նկատմամբ:

Ամրագրում և գներ

Ամրագրում և գներ

Մենք ընտրում ենք մեր հյուրերին հատուկ բծախնդրությամբ, ու նրանց առաջարկում ամենօրյա լավագույն գներ՝ երաշխավորելով, որ ձեր բնակարանը վարձակալված կլինի ամսվա ընթացքում առնվազն 24 օր:

Մենք ընտրում ենք մեր հյուրերին հատուկ բծախնդրությամբ, ու նրանց առաջարկում ամենօրյա լավագույն գներ՝ երաշխավորելով, որ ձեր բնակարանը վարձակալված կլինի ամսվա ընթացքում առնվազն 24 օր:

Հյուրընկալության ծառայություններ

Հյուրընկալության ծառայություններ

Առաջարկում ենք 24/7 գրանցման ծառայություն և պատրաստ ենք պատասխանել հյուրերի հարցումներին ճամփորդության ամբողջ ընթացքում:

Առաջարկում ենք 24/7 գրանցման ծառայություն և պատրաստ ենք պատասխանել հյուրերի հարցումներին ճամփորդության ամբողջ ընթացքում:

Մաքրման ծառայություն

Մաքրման ծառայություն

Յուրաքանչյուր հյուրի այցելությունից անմիջապես հետո մեր պաշտոնական գործընկերները կմաքրեն բնակարանը և կվերադարձնեն այն իր նախնական վիճակին։

Յուրաքանչյուր հյուրի այցելությունից անմիջապես հետո մեր պաշտոնական գործընկերները կմաքրեն բնակարանը և կվերադարձնեն այն իր նախնական վիճակին։

Սպասարկում և մատակարարում

Սպասարկում և մատակարարում

Մեր գործընկերները կհոգան ցանկացած անհրաժեշտ վերանորոգման մասին, և մենք կտրամադրենք անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (օրինակ՝ շամպուն, օճառ, անձեռոցիկներ և այլն)։

Մեր գործընկերները կհոգան ցանկացած անհրաժեշտ վերանորոգման մասին, և մենք կտրամադրենք անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (օրինակ՝ շամպուն, օճառ, անձեռոցիկներ և այլն)։

Ապահովագրություն՝ մինչև $100.000

Ապահովագրություն՝ մինչև $100.000

Մեր գործընկերները կապահովագրեն ձեր գույքը մինչև 100 հազար վնասից:

Մեր գործընկերները կապահովագրեն ձեր գույքը մինչև 100 հազար վնասից:

ԻՆՉՈՒ ՀԵՆՑ ՄԵՆՔ

Մեզ իրականում անհրաժեշտ է ձեր ցանկությունը, վստահությունը և բնակարանի բանալին:

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

24,000+

արդեն սպասարկվել են

1,034

Մեզ վստահվել են 1,034 վարձու բնակարաններ

Sasipim Khwankhao

Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ օգտվում եմ Keygo-ից և նույնիսկ չգիտեի, որ կարող եմ օրավարձով հանձնել իմ բնակարանը։ Ծառայությունը աներևակայելիորեն հարմար է: Գրանցման գործընթացը տևեց ընդամենը մի քանի օր։ Առաջին հյուրը ժամանեց հաջորդ իսկ օրը, և դա ֆանտաստիկ էր: Տղաները ինձ նույնիսկ  հնարավորություն տվեցին մուտք գործել իմ անձնական հաշիվ, որպեսզի աշխարհի ցանկացած կետից կարողանամ ստուգել, թե որքան եմ վաստակել այս ամիս:

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Մենք խստապահանջ ենք մեր հյուրերի ընտրության հարցում և թույլ ենք տալիս գրանցել բացառապես պաշտոնապես հաստատված հյուրերին: 

Մեր հյուրերը վայելում են իրենց կեցությունը մեր պլատֆորմի հետ:

Guests feedback

ՍՈՒՊԵՐ ՀՅՈՒՐԵՐ

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՄԱՔՈՒՐ Է, ԵՎ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ Է

Հետևեք ձեր եկամուտներին

Հետևեք ձեր եկամուտներին

Մատչելի ինտերֆեյս, որը պարունակում է ձեր եկամուտի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն:

Լիարժեք թափանցիկություն

Լիարժեք թափանցիկություն

Հետևեք ընթացիկ բոլոր պրոցեսներին՝ երբ է մաքրվում բնակարանը, ով է հիմա ապրում այնտեղ, երբ են ժամանում հաջորդ հյուրերը:

Հետևեք ընթացիկ բոլոր պրոցեսներին՝ երբ է մաքրվում բնակարանը, ով է հիմա ապրում այնտեղ, երբ են ժամանում հաջորդ հյուրերը:

12

13

New tenants

13

13

14

Cleaning

15

Payment

16

New tenants

ԵԿԵՔ ՀԱՄԵՄԱՏԵՆՔ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Առանց մեզ

Մեզ հետ

Տարածքը վարձակալության համար նախապատրաստելը

Դիզայներ գտնելը և այն ամենը գնելը, ինչ հարկավոր է Ձեզ  կարճաժամկետ վարձակալության համար՝ ներդնելով $1000։

Մեր լավագույն դիզայներները կբարելավեն վարձակալության պայմանները և կկազմեն  գնումների պլան, որից հետո մենք ձեռք կբերենք, կտեղափոխենք և կդասավորենք բոլոր անհրաժեշտ իրերը

Լուսանկարում և քոփիրայթինգ

Լուսանկարիչ գտնելը և մինչև $500 ծախսելը

Մեր արհեստավարժ լուսանկարիչներն ու քոփիրայթերները կորոշեն ձեր անշարժ գույքի նկարահանման օպտիմալ պայմանները, իսկ մեր կոնտենտ թիմը կընտրի լավագույն կադրերը: Եվ այս ամենը Ձեզ համար անվճար է

Ձեր անշարժ գույքի խթանումը գործընկեր հարթակներում

Գովազդի տեղադրում 4 հարթակներում և օրացույցի համաժամեցում: Ցանկը տիպային է, ինտուիտիվ սահմանված գներով։

Սուպերհոսթերի առաջնահերթ ցուցակագրում՝ ամենօրյա թարմացումներով՝ ապահովելու Ձեր բնակարանի զբաղվածության ամենաօպտիմալ սակագները: Մենք Ձեզ կտրամադրենք մուտք դեպի անձնական հաշիվ, որտեղ ամեն ինչ թափանցիկ է և պարզ։

Հյուրընկալության ծառայություններ

Դուք պետք է հասանելի լինեք շուրջօրյա ՝ հյուրերին պատասխանելու, ինչպես նաև նրանց դիմավորելու և ճանապարհելու համար։

Մեր թիմը հոգ կտանի ամեն ինչի մասին, և Ձեզ կուղղորդի  24/7 ցանկացած հարցում։

Հյուրերի ընտրություն

Ցանկացած հյուրի հաստատում 

Մենք գիտենք, թե որ հյուրերը խնդիրներ չեն ստեղծի։

Մաքրում

Կապալառուի որոնում, գործընթացի վերահսկում, և փոքր ծավալի պատճառով ոչ նպաստավոր գների հետ բախման պոտենցիալ հնարավորություն։

Մեզ հետ աշխատում են լավագույն հավաստագրված կապալառուները։

Սպասարկում և մատակարարում

Վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում կամ կապալառուների որոնում։

Մենք աշխատում ենք լավագույն կապալառուների հետ, որոնք երկար ժամանակ համագործակցում են մեզ հետ։

Կորուստ

Հույս ունենալով, որ դրա կարիքը չի լինի

Ամեն դեպքում մեր ընկերությունը տրամադրում է մինչև 100,000 ԱՄՆ դոլարի ապահովագրություն յուրաքանչյուր գույքին հասցված վնասի համար։

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԶ ՀԵՏ

ՎԱՍՏԱԿԵՔ

ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 25%

ՄԵԶ ՀԵՏ ՎԱՍՏԱԿԵՔ

ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 25%

ՄԵԶ ՀԵՏ

ՎԱՍՏԱԿԵՔ

ԱՎԵԼԻ

ՔԱՆ 25%

ՄԵԶ ՀԵՏ

ՎԱՍՏԱԿԵՔ

ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 25%

Կապվեք մեզ հետ

Կապվեք մեզ հետ

info@keygo.io

info@keygo.io

Գաղտնիություն

Գաղտնիություն

Օգտվելու պայմաններ

Օգտվելու պայմաններ

Գաղտնիության

քաղաքականություն

Գաղտնիության

քաղաքականություն

Գաղտնիություն

Օգտվելու պայմաններ

Գաղտնիության

քաղաքականություն

Keygo Limited. (c)2023
367-375 Queen's Road Central, Sheung Wan, HK

Keygo Limited. (c)2023
367-375 Queen's Road Central, Sheung Wan, HK

ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԵԿԱՄՈՒՏԸ 25%-ՈՎ ՄԵԶ ՀԵՏ

ԻՆՉՊԵՍ Է ԱՇԽԱՏՈՒՄ

01

Դուք ուղարկում եք հարցում, և մենք հաշվարկում ենք ձեր մոտավոր եկամուտը

02

Ստուգում ենք ձեր գույքը, կնքում ենք պայմանագիր, գնում ենք բոլոր անհրաժեշտ իրերը, պատրաստում լուսանկարներ և սկսում ենք ընդունել հյուրերին

03

Ձեր իսկ անձնական հաշվում ինքներդ կարող եք ստուգել հյուրերի քանակը, սակագները և ընթացիկ ամսվա եկամուտը

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԻՆՉՈՒ ՀԵՆՑ ՄԵՆՔ

Մեզ իրականում անհրաժեշտ է ձեր ցանկությունը, վստահությունը և բնակարանի բանալին:

24,000+

արդեն սպասարկվել են

1,034

Մեզ վստահվել են 1,034 վարձու բնակարաններ

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

Sasipim Khwankhao

Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ օգտվում եմ Keygo-ից և նույնիսկ չգիտեի, որ կարող եմ օրավարձով հանձնել իմ բնակարանը։ Ծառայությունը աներևակայելիորեն հարմար է: Գրանցման գործընթացը տևեց ընդամենը մի քանի օր։ Առաջին հյուրը ժամանեց հաջորդ իսկ օրը, և դա ֆանտաստիկ էր: Տղաները ինձ նույնիսկ  հնարավորություն տվեցին մուտք գործել իմ անձնական հաշիվ, որպեսզի աշխարհի ցանկացած կետից կարողանամ ստուգել, թե որքան եմ վաստակել այս ամիս:

ՍՈՒՊԵՐ ՀՅՈՒՐԵՐ

Մենք խստապահանջ ենք մեր հյուրերի ընտրության հարցում և թույլ ենք տալիս գրանցել բացառապես պաշտոնապես հաստատված հյուրերին: 

Մեր հյուրերը վայելում են իրենց կեցությունը մեր պլատֆորմի հետ:

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՄԱՔՈՒՐ Է, ԵՎ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ Է

Հետևեք ձեր եկամուտներին

Մատչելի ինտերֆեյս, որը պարունակում է ձեր եկամուտի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն:

Լիարժեք թափանցիկություն

Հետևեք ընթացիկ բոլոր պրոցեսներին՝ երբ է մաքրվում բնակարանը, ով է հիմա ապրում այնտեղ, երբ են ժամանում հաջորդ հյուրերը:

12

13

New tenants

13

13

14

Cleaning

15

Payment

16

New tenants

ԵԿԵՔ ՀԱՄԵՄԱՏԵՆՔ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Առանց մեզ

Մեզ հետ

Տարածքը վարձակալության համար նախապատրաստելը

Դիզայներ գտնելը և այն ամենը գնելը, ինչ հարկավոր է Ձեզ  կարճաժամկետ վարձակալության համար՝ ներդնելով $1000։

Մեր լավագույն դիզայներները կբարելավեն վարձակալության պայմանները և կկազմեն  գնումների պլան, որից հետո մենք ձեռք կբերենք, կտեղափոխենք և կդասավորենք բոլոր անհրաժեշտ իրերը

Լուսանկարում և քոփիրայթինգ

Լուսանկարիչ գտնելը և մինչև $500 ծախսելը։

Մեր արհեստավարժ լուսանկարիչներն ու քոփիրայթերները կորոշեն ձեր անշարժ գույքի նկարահանման օպտիմալ պայմանները, իսկ մեր կոնտենտ թիմը կընտրի լավագույն կադրերը: Եվ այս ամենը Ձեզ համար անվճար է:

Ձեր անշարժ գույքի խթանումը գործընկեր հարթակներում

Գովազդի տեղադրում 4 հարթակներում և օրացույցի համաժամեցում: Ցանկը տիպային է, ինտուիտիվ սահմանված գներով։

Սուպերհոսթերի առաջնահերթ ցուցակագրում՝ ամենօրյա թարմացումներով՝ ապահովելու Ձեր բնակարանի զբաղվածության ամենաօպտիմալ սակագները: Մենք Ձեզ կտրամադրենք մուտք դեպի անձնական հաշիվ, որտեղ ամեն ինչ թափանցիկ է և պարզ։

Հյուրընկալության ծառայություններ

Դուք պետք է հասանելի լինեք շուրջօրյա ՝ հյուրերին պատասխանելու, ինչպես նաև նրանց դիմավորելու և ճանապարհելու համար։

Մեր թիմը հոգ կտանի ամեն ինչի մասին, և Ձեզ կուղղորդի 24/7 ցանկացած հարցում։

Հյուրերի ընտրություն

Ցանկացած հյուրի հաստատում

Մենք գիտենք, թե որ հյուրերը խնդիրներ չեն ստեղծի։

Մաքրում

Կապալառուի որոնում, գործընթացի վերահսկում, և փոքր ծավալի պատճառով ոչ նպաստավոր գների հետ բախման պոտենցիալ հնարավորություն։

Մեզ հետ աշխատում են լավագույն հավաստագրված կապալառուները։

Սպասարկում և մատակարարում

Վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում կամ կապալառուների որոնում։

Մենք աշխատում ենք լավագույն կապալառուների հետ, որոնք երկար ժամանակ համագործակցում են մեզ հետ։

Կորուստ

Հույս ունենալով, որ դրա կարիքը չի լինի

Ամեն դեպքում մեր ընկերությունը տրամադրում է մինչև 100,000 ԱՄՆ դոլարի ապահովագրություն յուրաքանչյուր գույքին հասցված վնասի համար։

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԶ ՀԵՏ

ՎԱՍՏԱԿԵՔ

ԱՎԵԼԻ

ՔԱՆ 25%

Your name

Email

Adress

Apartment

Sumbit

Կապվեք մեզ հետ

info@keygo.io

Գաղտնիություն

Օգտվելու պայմաններ

Գաղտնիության

քաղաքականություն

Keygo Limited. (c)2023
367-375 Queen's Road Central, Sheung Wan, HK

Without us

With us

Տարածքը վարձակալության համար նախապատրաստելը

Դիզայներ գտնելը և այն ամենը գնելը, ինչ հարկավոր է Ձեզ  կարճաժամկետ վարձակալության համար՝ ներդնելով $1000։

Մեր լավագույն դիզայներները կբարելավեն վարձակալության պայմանները և կկազմեն  գնումների պլան, որից հետո մենք ձեռք կբերենք, կտեղափոխենք և կդասավորենք բոլոր անհրաժեշտ իրերը

Լուսանկարում և քոփիրայթինգ

Լուսանկարիչ գտնելը և մինչև $500 ծախսելը

Մեր արհեստավարժ լուսանկարիչներն ու քոփիրայթերները կորոշեն ձեր անշարժ գույքի նկարահանման օպտիմալ պայմանները, իսկ մեր կոնտենտ թիմը կընտրի լավագույն կադրերը: Եվ այս ամենը Ձեզ համար անվճար է

Ձեր անշարժ գույքի խթանումը գործընկեր հարթակներում

Գովազդի տեղադրում 4 հարթակներում և օրացույցի համաժամեցում: Ցանկը տիպային է, ինտուիտիվ սահմանված գներով։

Սուպերհոսթերի առաջնահերթ ցուցակագրում՝ ամենօրյա թարմացումներով՝ ապահովելու Ձեր բնակարանի զբաղվածության ամենաօպտիմալ սակագները: Մենք Ձեզ կտրամադրենք մուտք դեպի անձնական հաշիվ, որտեղ ամեն ինչ թափանցիկ է և պարզ։

Հյուրընկալության ծառայություններ

Դուք պետք է հասանելի լինեք շուրջօրյա ՝ հյուրերին պատասխանելու, ինչպես նաև նրանց դիմավորելու և ճանապարհելու համար։

Մեր թիմը հոգ կտանի ամեն ինչի մասին, և Ձեզ կուղղորդի  24/7 ցանկացած հարցում։

Հյուրերի ընտրություն

Ցանկացած հյուրի հաստատում 

Մենք գիտենք, թե որ հյուրերը խնդիրներ չեն ստեղծի։

Մաքրում

Կապալառուի որոնում, գործընթացի վերահսկում, և փոքր ծավալի պատճառով ոչ նպաստավոր գների հետ բախման պոտենցիալ հնարավորություն։

Մեզ հետ աշխատում են լավագույն հավաստագրված կապալառուները։

Սպասարկում և մատակարարում

Վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում կամ կապալառուների որոնում։

Մենք աշխատում ենք լավագույն կապալառուների հետ, որոնք երկար ժամանակ համագործակցում են մեզ հետ։

Կորուստ

Հույս ունենալով, որ դրա կարիքը չի լինի

Ամեն դեպքում մեր ընկերությունը տրամադրում է մինչև 100,000 ԱՄՆ դոլարի ապահովագրություն յուրաքանչյուր գույքին հասցված վնասի համար։

ԵԿԵՔ ՀԱՄԵՄԱՏԵՆՔ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Without us

With us

Տարածքը վարձակալության համար նախապատրաստելը

Դիզայներ գտնելը և այն ամենը գնելը, ինչ հարկավոր է Ձեզ  կարճաժամկետ վարձակալության համար՝ ներդնելով $1000։

Մեր լավագույն դիզայներները կբարելավեն վարձակալության պայմանները և կկազմեն  գնումների պլան, որից հետո մենք ձեռք կբերենք, կտեղափոխենք և կդասավորենք բոլոր անհրաժեշտ իրերը

Լուսանկարում և քոփիրայթինգ

Լուսանկարիչ գտնելը և մինչև $500 ծախսելը

Մեր արհեստավարժ լուսանկարիչներն ու քոփիրայթերները կորոշեն ձեր անշարժ գույքի նկարահանման օպտիմալ պայմանները, իսկ մեր կոնտենտ թիմը կընտրի լավագույն կադրերը: Եվ այս ամենը Ձեզ համար անվճար է

Ձեր անշարժ գույքի խթանումը գործընկեր հարթակներում

Գովազդի տեղադրում 4 հարթակներում և օրացույցի համաժամեցում: Ցանկը տիպային է, ինտուիտիվ սահմանված գներով։

Սուպերհոսթերի առաջնահերթ ցուցակագրում՝ ամենօրյա թարմացումներով՝ ապահովելու Ձեր բնակարանի զբաղվածության ամենաօպտիմալ սակագները: Մենք Ձեզ կտրամադրենք մուտք դեպի անձնական հաշիվ, որտեղ ամեն ինչ թափանցիկ է և պարզ։

Հյուրընկալության ծառայություններ

Դուք պետք է հասանելի լինեք շուրջօրյա ՝ հյուրերին պատասխանելու, ինչպես նաև նրանց դիմավորելու և ճանապարհելու համար։

Մեր թիմը հոգ կտանի ամեն ինչի մասին, և Ձեզ կուղղորդի  24/7 ցանկացած հարցում։

Հյուրերի ընտրություն

Ցանկացած հյուրի հաստատում 

Մենք գիտենք, թե որ հյուրերը խնդիրներ չեն ստեղծի։

Մաքրում

Կապալառուի որոնում, գործընթացի վերահսկում, և փոքր ծավալի պատճառով ոչ նպաստավոր գների հետ բախման պոտենցիալ հնարավորություն։

Մեզ հետ աշխատում են լավագույն հավաստագրված կապալառուները։

Սպասարկում և մատակարարում

Վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում կամ կապալառուների որոնում։

Մենք աշխատում ենք լավագույն կապալառուների հետ, որոնք երկար ժամանակ համագործակցում են մեզ հետ։

Կորուստ

Հույս ունենալով, որ դրա կարիքը չի լինի

Ամեն դեպքում մեր ընկերությունը տրամադրում է մինչև 100,000 ԱՄՆ դոլարի ապահովագրություն յուրաքանչյուր գույքին հասցված վնասի համար։

ԵԿԵՔ ՀԱՄԵՄԱՏԵՆՔ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ